Innhold

Ledige lokaler

Er du på utkikk etter ledige næringslokale i Os Sentrum? Ønskjer du å etablera deg i Os Sentrum? Her finn du nokre av dei lokalane som er tilgjengelege for utleige og sal.

Moderne kontorseksjon i sentrum:

»  www.lokalerios.no/portfolio-item/moderne-kontorseksjon-sentrum/

 

Butikk eller kontor midt i sentrum:

»  www.lokalerios.no/portfolio-item/lokaler-midt-sentrum/

 

Lokalar i Os næringspark

»  www.lokalerios.no/portfolio-item/store-sentrumsnaere-lokaler/

 

Os Kommune har også ein eigen nettside for ledige næringslokale i heile Os Kommune.
Dei finn du her:

» www.lokalerios.no

 

Treng du kontorplass?
Bjørnefjorden Gründerpark er eit ope kontorlandskap for gründerar, nystarta føretak, pendlarar og ALLE andre som ikkje er avhengige av eit lukka kontor og som får energi av å omgåast andre som vil utvikla føretaket sitt! Du treng ikkje vera gründer for å ha kontorplass i Bjørnefjorden Gründerpark.

Meir informasjon om Gründerparken får du her:

» Facebook

Breadcrumb