Innhold

Os Bygg og Eiendom

Tomte- og arealutvikling i snart 50 år.

Os Bygg og Eigedom AS har drive med tomt- og arealutvikling i snart 50 år. Vårt mål er å utvikle tomteområder som gir tryggleik og forutsigbarhet til våre kjøparar. Våre tomteområder har ferdig infrastruktur som asfalterte veier og fortau, veglys og gangstiar.

 

Alle tomter er merka med cotehøyde på sjølve tomten. Vi strekker oss lengre for å gi våre kundar kvalitet og økt verdi. Leikeplassane er ferdig gruset og inngjerda med port, og gangstiar for tryggare skuleveg blir opparbeida der det er mulig. Grøntområde og felles friområde er utarbeida med tanke på at flest mogleg skal få glede av dei.

 

OBE er i dag et selskap med høg etikk, brei kompetanse og god lokalkunnskap.

Vi er en truverdig, forutsigbar og trygg leverandør. Prosjekter utviklet av OBEAS gjer meirverdi til kjøparane. Våre prosjekter er samvitsfullt og solid gjennomført, med gode kvaliteter.

T: 56 30 36 60

» ruth@osbe.no

Øyro 23, 5200 Os

Breadcrumb

filtersider