Innhold

Om Os Sentrumforening

Os Sentrumsforeining skal bidra til utvikling, vekst og framtidstru hos dei næringsdrivande i Os sentrum.

Foreininga skal bidra til utvikling, vekst og framtidstru hos dei næringsdrivande i Os sentrum.

Vår visjon er å gjera Os Sentrum til det mest attraktive regionsenteret på Vestlandet.

Vi har i dag om lag 35 medlemsbedrifter og skal jobba for å laga gode arrangement i sentrum og vi skal auka kjennskapen til våre medlemmer.

Os Sentrumsforening skal vera ein HANDLEKRAFTIG, ENGASJERT, RAUS og RYDDIG foreining, som i samarbeid med Os kommune sine tilsette og innbyggjarar skal vera med å skapa Liv på Øyro.

Vi driver i hovudsak med publikumsretta tiltak, som Vårslepp, Marknadsdagar og Bondens Dag. I tillegg skal vi framover ha fokus på kompetanseheving og utvikling for våre medlemmer og deira tilsette.

Bli medlem

Her finn du meir informasjon om medlemsfordelar, prisar og samarbeidsavtaler.

» Bli medlem

Ta kontakt

Her finn du vår kontaktinformasjon

» Kontakt oss

os_sentrum

Breadcrumb