Innhold

Os Næringspark

Utleige av næringslokale på Osøyro.

os_naringspark_logo

Os Næringspark AS blei stifta som eit eigedomsselskap i 2000, i forbindelse med kjøp av bygningsmassen Os Næringspark i Holtbrekka 7, på Osøyro.

I desember 2014 utvida vi vår verksemd med kjøpet av bygningane på adressa Brugata 6, også kjent som «bankbyggene». Vårt mål er å utvikle disse bygga i tråd med planane som ligg føre for Osøyro.

Leigenivået i Os Næringspark er konkurransedyktig, og vi legg stor vekt på effektiv drift av bygga, med eigen vaktmester.  Vi jobbar for å imøtekomme leigetakarane sine ønskjer, og i fellesskap bidra til god trivsel.

I Os Næringspark, i Holtbrekka 7, er det kantine tilgjengelig for leigetakarane.

Parkeringshøva ved Næringsparken er svært gode.

T: 56 30 41 15

» info@osnp.no

Holtbrekka 7, 5200 Os

Breadcrumb

filtersider